EMDR

EMDR-therapie voor traumagerelateerde klachten

EMDR is een bijzonder effectieve therapie mocht je iets traumatisch meegemaakt hebben. Dat kan van alles zijn: een ongeluk, een beroving, een overval, natuurrampen, alsook een aanranding of verkrachting. Zeker als je daar nog last van blijft houden en de gebeurtenis overdag of in je slaap terug blijft komen is EMDR aan te raden.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor en voor wie is EMDR bedoeld?

Schokkende gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze gebeurtenissen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder flashbacks en nachtmerries. Andere veel voorkomende klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor mensen met klachten die zijn ontstaan als direkt gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe werkt het ? 

EMDR werkt door middel van oogbewegingen. Klinkt gek misschien, maar het houdt in dat je een filmpje in je hoofd maakt van het gebeurde, het meest vervelende plaatje er uit haalt en dat als een foto vastzet in je gedachten. Terwijl je daar naar kijkt, beweeg ik met mijn vinger heen en weer zoals in dit plaatje : 

Daardoor gebeurt er van alles -meestal op een relatief rustige manier- in je lijf en verwerk je de traumatische gebeurtenis.

Wat is het resultaat ?

  1. Je kijkt met gepaste afstand naar het traumatische dat je hebt meegemaakt
  2. De emoties die je had m.b.t. het trauma zijn in kracht afgenomen
  3. Je hebt het gevoel dat je weer verder kunt
  4. Veel van wat bij jou door elkaar is geschud door de gebeurtenis, heeft zijn plek gevonden
  5. Je wordt niet meer belemmerd door datgene wat je hebt meegemaakt en je bent minder angstig als je je voorstelt dat je in een vergelijkbare situatie terecht komt.

 

Klik hier voor onze tarieven.