wat is een familieopstelling ?

Het neerzetten van een familieopstelling is een heel intensieve manier van werken met soms verbluffende resultaten. Het uitgangspunt is dat mensen als kind – meestal onbewust – de problemen van hun ouders of de familie op zich genomen hebben en dit kan hen moeilijkheden bezorgen in het leven van alledag. Het gaat hierbij niet om de persoonlijke emotionele problematiek, maar om de invloed van de familieziel op het individu. Door het ‘in kaart brengen’ van de familie via een opstelling, kan de oorzaak van het probleem bewust worden. De ontstane verstrengeling kan ontward worden en het probleem wordt op een rituele manier ‘teruggegeven’ aan diegene waar het vandaan komt. Iedereen in een familie heeft recht op erkenning, ook ‘het zwarte schaap’, overleden of verdwenen personen en de (voor)ouders dienen gehonoreerd te worden. Ieder dient verantwoording te nemen voor het eigen gedrag en de eigen daden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een disbalans tussen de persoonlijke ziel en de familieziel.

familie- en gezinssysteem op een rij

In een familieopstelling kun je jezelf bewust worden van wat je allemaal meedraagt van je voorgeslacht, je partner, je collega’s en hoe je dit op een rituele manier terug kunt geven. Ook meer abstracte thema’s rond leven en dood, dader en slachtoffer kunnen uitgezocht worden. Een opstelling is een visuele weergave van je familiesysteem. Je maakt een opstelling met behulp van de andere groepsleden (representanten). Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit jouw systeem. Dat kan een familielid zijn, of jezelf, maar ook bijvoorbeeld een belangrijk thema als leiderschap, geloof, of land van herkomst. Je plaatst ze in de ruimte in een bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Dat is de start van de opstelling. Zelf kijk je toe bij dit proces. De opstelling maakt duidelijk waar de knelpunten zitten en geregeld komt er een oplossing naar voren.

De begeleider start gewoonlijk met het duidelijk krijgen van je vraag of je thema. In familie-opstellingen ligt de focus niet altijd op je psychologisch relatie met anderen in het systeem. Dat is weliswaar belangrijk in jouw leven, maar heeft geen invloed op wat wordt verstaan onder systemische werking. Wat systemisch wel van invloed is, zijn feitelijke gebeurtenissen als vroeg gestorven kinderen, verstoten familieleden en grote taboes als incest of moord. Nadat duidelijk is wat het thema of de vraag is bepaalt de begeleider wie of wat van het betreffende familiesysteem wordt opgesteld.

Wanneer is de eerstvolgende familie-opstellingsbijeenkomst? 

Wat kost het eigenlijk om mee te doen of een vraag in te brengen? 

Wat voor vragen kun je inbrengen en wat levert het op?